تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

واحدهای صنعتی محترم شهرک بزرگ به اطلاع می رساند : طبق گزارشات وتحلیل های  انجام شده ازچاه های آب شهرک به نسبت مشابه  سال قبل  *کاهش* ۵تا ۱۰متری سطح آبهای زیرزمینی را داشته لذا خواهشمند است بمنظور عبور از بحران خشکسالی  واحدها به میزان مجاز ( *طبق* *مجوز* *شرکت* *شهرکها* ) اقدام به مصرف نمایند و درصورتی که واحدها *بیشتر* از حدمجاز مصرف نمایند در راستای مدیریت صحیح  مصرف آب در شهرک به ناچار اقدام به سهمیه بندی و الزاما *قطع* انشعاب واحدهای پر مصرف  در سطح  کل شهرک خواهیم شد .
واحد تاسیسات شهرک صنعتی بزرگ اصفهان